Vladimir Ziegenfuss ist/war? ein tschechoslowakischer Buchautor.

Zu seinen Werken zählen:

  • Národnostní smíšenost manželství v ČSSR (Národnost obyvatelstva v roce 1988. Politická reprezentace národnostních menšin v Československu. Podíl národnostních menšin na základních, středních a vysokých školách), 1966[1][2]
  • Nationality policy and education. [Narodnostni politika a narodnostni skolstvi.] Demografie, Vol. 32, No. 3, 1990[3]

Einzelnachweise[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.